Regler for bingo- og bankoforeninger i Danmark

Regler for bingo- og bankoforeninger i Danmark

Dette indlæg indeholder annoncelinks • Min. 18 år • Regler og vilkår gælder
• Spil ansvarligt • Selvudelukkelse via ROFUS
• Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Vi har kigget de juridiske regler for bingo- og bankoforeninger i Danmark i sømmene. Det er nemlig ikke alle og enhver, der må afholde bingo- eller bankoarrangementer, hvor spillerne betaler for deres bankoplader og derigennem kan vinde præmier. Det er en lang række regler og forhold, som de danske bankoforeninger skal overholde, før der kan spilles bingo uden at bryde loven.

I denne artikel gennemgår vi de fem vigtigste regler, som landets bingo- og bankoforeninger skal overholde og stiller samtidig skarpt på de store problemer, klubberne oplever, når Spillemyndigheden kommer på uanmeldt kontrolbesøg.

De 5 regler i Spilleloven

Bingo og banko er i familie med almennyttige lotterier, men hvor det kræver en særskilt tilladelse fra Spillemyndigheden at afholde almennyttige lotterier – fx Kræftens Bekæmpelses store årlige lotteri – så behøver bingo – og bankoforeningerne ikke at søge om tilladelse. I henhold til spillelovgivningen, så går såkaldte lukkede foreninger nemlig fri fra reglen om tilladelse.

Lukkede foreninger skal i henhold til § 8, stk. 1 i Bekendtgørelse om almennyttige lotterier hverken anmelde eller ansøge om tilladelse til at afholde et almennyttigt lotteri (herunder bingo- og bankoarrangementer), men kun hvis alle følgende 5 betingelser er opfyldt:

 • Foreningen skal være lovlig (vedtægter, bestyrelse, regnskab)
 • Spillerne skal være registrerede medlemmer samt betale kontingent
 • Den maksimale præmie i et spil må ikke overstige 5.000 kr, og den daglige præmiepulje må ikke overstige 100.000 kr.
 • Overskuddet fra spil skal udloddes til almennyttige formål
 • Foreningen må ikke fortrinsvis have til formål at spille bingo eller banko.

Hvis bankoforeningen overholder alle fem regler, så må den afholde bingo og bankospil for sine medlemmer. Men det stopper ikke her, så nu skal du holde tungen lige i munden.

Udover ovenstående fem regler, gælder der også en række øvrige krav, som også gælder for alle de almennyttige lotterier, herunder hvilke spil, der må afholdes, og i særdeleshed hvilke formål, der kan anses som værende almennyttige. Du kan med andre ord ikke lave en bankoforening, og lade overskuddet gå til din datters konfirmationsfest.

Foreningen skal være en rigtig forening

Der er også en række krav til selve foreningen. Det handler om vedtægter, medlemskab, regnskab og så videre. Anvendelse af § 8, stk. 1, forudsætter således, at der er tale om en reel foreningsdannelse, og hvad betyder så det?

Jo, det betyder, at forholdet mellem foreningen og dets medlemmer skal have en vis substans. Man siger, at tilknytningen mellem foreningen og dens medlemmer ikke i det væsentlige må være af rent formel karakter.

Det der menes hermed er, at der skal være tale om en rigtig forening og ikke bare noget man laver til lejligheden. Spillemyndigheden lægger især vægt på følgende forhold, når de skal vurdere foreningstilknytningens karakter:

 • at indmeldelse i foreningen og kontingentindbetalingen IKKE sker i forbindelse med bankoarrangementet,
 • at alle nye medlemmer af foreningen i forbindelse med deres indmeldelse kan få udleveret eller tilsendt et eksemplar af foreningens love eller vedtægter, hvis de beder om dem,
 • at alle medlemmer har en vedtægtsbestemt adgang til at øve indflydelse på foreningens ledelse og virksomhed, og det betyder også, at alle medlemmer formelt skal indkaldes til foreningens generalforsamling, 
 • at foreningen udover bingo- og bankospil også har andre aktiviteter for medlemmerne. Bingo må altså IKKE være foreningens primære aktivitet, 
 • at der føres kontrol med, at kun personer, der forud er registreret som kontingentbetalende medlemmer (eller disses pårørende), deltager i foreningens bingo- og bankoarrangementer, og 
 • at der er adgang for medlemmerne til at overvære alle foreningens medlemsarrangementer.

BFID går til kamp for bingoforeningerne

Reglerne for bingo og banko på lovformelig vis er sådan set klare nok, men selvom de fleste klubber og foreninger selv mener, at de overholder reglerne, så er Spillemyndigheden ikke altid enig. Faktisk er en stor del af landets mange bingoklubber og bankohaller i fare for at blive lukket ned.

For det første mener vi jo slet ikke, at der bør være et krav om andre aktiviteter. Hvorfor er det overhovedet vigtigt?

Christina Bülow Pedersen, formand for BFID

Spillemyndigheden er nemlig begyndt at tolke reglerne meget skrappere end tidligere, og derfor er flere foreninger i år blevet truet med lukning. Det har fået en række bingo- og bankoklubber til at gå sammen og stifte BFID – Bingo- og Bankoforeninger i Danmark.

Reglerne siger, at foreningerne skal afholde andre aktiviteter end bingo, og det er her problemerne opstår. Det fremgår nemlig ingen steder, hvilke andre aktiviteter – eller hvor mange andre aktiviteter, foreningen skal have på programmet for at leve op til reglen.

”For det første mener vi jo slet ikke, at der bør være et krav om andre aktiviteter. Hvorfor er det overhovedet vigtigt? Og hvis myndighederne, mener det alvorligt, så savner vi i den grad retningslinjer, for hvad kravet er til ’andre aktiviteter’”, siger Christina Bülow Pedersen, der er formand for BFID til 7.dk.

Brancheorganisationen Bingo- og bankoforeninger i Danmark blev stiftet d. 25. januar 2020, og der er allerede over 50 medlemmer, og der kommer hele tiden nye til.

Se listen med bankoklubber der er medlem af BFID.

BFID’s formål

BFID kæmper for at holde liv i de danske bingo- og bankoforeninger, og brancheorganisationen har et erklæret mål om at få ændret reglerne, så det bliver lettere at drive en bankoklub i Danmark.

Først og fremmest ønsker BFID for at få klarhed over reglerne om, hvad kravet til andre aktiviteter end bingo/banko er, hvilke krav der er til kontingent og i forholdet mellem medlem og forening.

Men allerhelst skal kravet om, at foreninger skal have andre aktiviteter på programmet sløjfes. BFID håber den kan få politikerne i tale, så reglerne laves om.

Endelig ønsker BFID også at få det afgiftsfrie beløb på 200kr. indeksreguleret eller hævet til det er det samme som varegevinster – altså 750 kr.

Dette indlæg indeholder annoncelinks • Min. 18 år • Regler og vilkår gælder
• Spil ansvarligt • Selvudelukkelse via ROFUS
• Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk